Privacy Policy

Introductie

Deze privacyverklaring is van Indigo Healing & Bewustzijn
Mijn gegevens: Maud Sanders – www.indigo-healing.nlmaud@indigo-healing.nl  
Praktijkadres: Brugweg 47 – 6102 TG  Echt

In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens  ik verzamel en verwerk en met welk doelende ze worden gebruikt. Dit statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan mij verstrekt. Bijvoorbeeld het contactformulier op mijn website. Ik hecht groot belang aan jouw privacy en neem daarom de groot mogelijke zorgvuldigheid in acht rondom het behandelen en beschermen van persoonsgegeven. Ik verwerk data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien je gegevens veranderen, stuur dan een e-mail naar maud@indigo-healing.nl          

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van mijn diensten laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Afhankelijk van welke diensten jij kiest te gebruiken bewaar ik de gegevens die ik nodig heb om contact met jou op te kunnen nemen, te kunnen factureren en om mijn diensten goed uit te kunnen voeren.

  • Naam / E-mailadres / Telefoon
  • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals ip-adres/mac-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op mijn website

Doeleinden

Door akkoord te gaan met dit statement geef je expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of wijzigen.

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten jij gebruikt:

  • Je aanvraag via mijn website of via e-mail
  • Facturering
  • Het verzenden van een nieuwsbrief of gratis content
  • Je te kunnen bereiken ter uitvoering van mijn dienstverlening
  • Om verdere diensten te kunnen verleden
  • Om jouw vragen te beantwoorden of jou klachten te behandelen
  • Om mijn website te verbeteren

Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Ik zorg dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Ik bewaar gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moet bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik ik nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Echt, 19-09-2020.

Indigo Healing & Bewustzijn
Maud Sanders
Brugweg 47
6102 TG  Echt
www.indigo-healing.nl